Város és folyó összhangja

Łódź, Lengyelország

A probléma

 Łódź

A XIX. századi iparosodás során a sűrűn lakott város számos folyóját csatornásították, amelynek köszönhetően a folyók elvesztették természetes jellegüket, az őket körülvevő vizes élőhelyek eltűntek. Így erős viharok esetén növekedett az árvízkockázat. Az alacsony vízmegkötő kapacitás miatt pedig tovább csökkent a talaj csapadéktartalma, amely hozzájárult a városi hőmérséklet emelkedéséhez és a páratartalom csökkenéséhez. A kevesebb zöldfelület kevesebb szén-dioxidot tud megkötni, tehát az ökoszisztémák eltűnése hozzájárul a klímaváltozás erősödéséhez. A klímaváltozás miatt pedig ezek a negatív hatások várhatóan tovább fokozódnak a jövőben.

Az intenzív folyószabályozásnak köszönhetően mesterséges árvízvédelmi eszközöket kellett kialakítani, továbbá a szennyvízkezelést is meg kellett oldani, lehetőleg nem biológiai úton. Mindez többletkiadást jelentett a lakosság részére. A zsugorodó természetes élővilágnak köszönhetően megnőtt a zaj és a levegőszennyezés is, amely negatívan hatott a lakosság jóllétére.

Probléma típusa(i): 
Emberi egészség
Épített környezet
Extrém időjárási események
Vízgazdálkodás (csapadékvíz, árvíz, aszály)
Zöld felületek, természetes élővilág

A megoldás

Łódź városa erre a kihívásra a 2006 és 2011 özött futó nemzetközi SWITCH projekt segítségével adott választ. A mintaprojekt során új, innovatív, az ún. Kék-Zöld Hálózat koncepciójához illeszkedő városfejlesztési programot alakítottak ki, amely a városi ökoszisztémák állapotának javulását, az árvízkockázat csökkentését, a helyi természeti adottságoknak megfelelő mikroklíma kialakulását, és mindezek által javuló életminőséget tűzte ki célként. A projekt során megtörtént egy folyó rehabilitációja is.

A cél elérése érdekében Łódź városának vezetése különböző, vízgazdálkodással foglalkozó szakembereket vont be a tervezési és kivitelezési folyamatokba. A mintaprojekt mintául szolgált a hasonló területeket érintő rehabilitációs projektekhez, amelyek a város más részein, vagy más városokban zajlanak. A városfejlesztési koncepció Łódź több hivatalos fejlesztési stratégiájának is szerves részét képezi, pl. a Területfejlesztési Feltételei és Irányai című dokumentumnak, valamint a 2020-ig szóló Integrált Fejlesztési Stratégiának. A szektorokon átívelő egyeztetési folyamatnak köszönhetően olyan kutatói szempontok épültek be a mintaprojekt megvalósításába, amelyek a folyómeder helyreállítását támogatták.

A projekt átfogó kommunikációja és szemléletformáló tevékenységei azt eredményezték, hogy a város lakói számára teljesen elfogadottá vált a városi víz- és zöldterületek megfelelő kezelése, lehető legnagyobb mértékű megőrzése.

A projekt az EU SWITCH projektjéből, az Európai Vidékfejlesztési Alapból, valamint Łódź városának pályázatából kapott támogatást.

Finanszírozás típusa(i): 
Nemzetközi pályázati forrás
Önkormányzati forrás

Tanulságok

A kezdeményezésnek köszönhetően Łódź városa hivatalosan a Kék-Zöld városok sorába lépett. A projektnek köszönhetően a városi környezetben sikerült fenntarthatóbb módon használni a vizet, és jobban megőrizni a zöld elemeket, területeket. Mindezt az érintettekkel történő együttműködésben érték el Łódź-ban.

A mintaprojekt sikeressége miatt annak elemei Łódź város más részein, illetve a város határain kívül is gyakorlatba ültethetőek. Az egyik ilyen helyszín az ún. Arturówek Víztározók, amely a város lakóinak pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló teret biztosít. Ezt a helyszínt szeretné  Łódź vezetősége fenntartható városi víztározóvá átalakítani. Łódź gyakorlatát a vizes élőhelyek mentén létrejött más városok is alkalmazhatják.

A folyó visszaállított természetessége egészségesebb folyó menti élőhelyeket, gazdagabb állat- és növényvilágot eredményezett. Mindemellett a folyómeder természetes víztisztító és vízmegtartó kapacitása is nőtt. A folyó helyreállításának köszönhetően Łódź az áradásokkal szemben is hatékonyabban tudja felvenni a harcot. Természetes környezetben kevesebb az egészségügyi probléma, továbbá a város lakosságának a fizikai jólléte is növekszik.

A város önkormányzata elhivatott a projekt sikeres megvalósításában. Ezt tükrözi, hogy 2009-ben a városvezetés úgy döntött, hogy a Kék-Zöld Hálózat hivatalos javaslatait beültetik a városfejlesztés egyik legfontosabb stratégiai dokumentumába, amely meghatározza a területrendezés elveit. 2012-ben a koncepció részévé vált Łódź Integrált Fejlesztési Stratégiájának.

 

Az esetleírást készítette: ESSRG (www.essrg.hu)

Kapcsolat

Név: 
Dr. Iwona Wagner

Letölthető anyagok

További információ

  • European Climate Adaptation Platform 
  • [SWITCH: Managing Water for the City of the Future]
  • EH-REK: Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs “Arturówek” (Łódź) as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs. 
  • Dziękielewska - Geitz Monika, 2010 "Reflection on the achievements and lessons from the SWITCH urban water management in Łódź
  • "The Parliament Magazine" (11 June 2021) was published material about the innovative technology  concerning stormwater retention and purification, which was fundamental for formulation of the Blue-Green Network Concept