Zöldtetők telepítésének ösztönzése

Basel, Svájc

A probléma

Basel az egyik legsűrűbben lakott város Svájcban, ezért minden négyzetméter zöld, növényzettel borított terület fontos szerepet játszik. A zöldfelületek hiánya mellett a városban további problémát jelentett a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban előforduló hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, és a város túlzott felmelegedése is.

Probléma típusa(i): 
Emberi egészség
Épített környezet
Extrém időjárási események
Zöld felületek, természetes élővilág

A megoldás

A város vezetése a helyhiány miatt a tetőkben látott a lehetőséget a zöldfelületek növelésére, ezért az elmúlt évtizedekben számos intézkedéssel ösztönözte a zöldtetők telepítését a városban:

Az első ösztönző programra 1996 és 1997 között került sor, amelynek során elsősorban a zöldtetők kiváló hőszigetelési tulajdonságaira összpontosítottak. A program során médiakampányt indítottak, amely informálta az ingatlantulajdonosokat a zöldtetők nyújtotta energiamegtakarítási hatásokról. Akik felújították tetőiket vagy újat építettek, azok 20-30 svájci frank/m2 támogatásban részesülhettek.

Basel városa 2002-ben módosította az Építésügyi Törvényt, amelyben kötelezővé tették, hogy minden újonnan épített vagy felújított lapostetőt zöldtetővé kell alakítani, állami és magánépületek esetében egyaránt. Minden projekt esetében rendelkezésre bocsátják azokat a dokumentumokat és tudnivalókat, amelyek a minőségi kivitelezéshez, a megfelelő talaj kiválasztásához, illetve a régióban honos növények kiválasztásához adnak segítséget.

A zöldtetők telepítését ösztönző program népszerűsítése céljából 1996-1997-ben, és 2005-06-ban a legszebb zöldtetőket díjakkal jutalmazták.

A basel-i lapostetők mintegy 20 %-át alakították már át zöldtetővé.

A zöldtetők tervezésére vonatkozó helyi előírások kikötik, hogy a zöldtetők kiépítéséhez a régióból származó természetes talajt kell felhasználni. Az altalaj vastagságára is vonatkoznak szabályok, ugyanis vastagabb altalajon nagyobb fajgazdagság, és több ökológiai szolgáltatást biztosító zöldfelület hozható létre.

A program megvalósításában a város hatóságai, politikusok és a lakosok vettek részt. Az első programban a város az üzleti vállalkozásokat és a környezetvédelmi szervezeteket is bevonta a zöldtetőket ösztönző program kialakításának folyamatába.

1996 és 1997 között Basel városa 1 millió svájci frankot (CHF) fektetett be a zöldtetők telepítését ösztönző programba. További 1 millió frankot fordítottak a 2005 és 2006 között futó második programra. A forrás a lakosok energiafelhasználására kivetett speciális helyi adóból származott.

Megoldás típusa(i): 
Pénzügyi/menedzsment jellegű megoldás
Technológiai jellegű megoldás
Finanszírozás típusa(i): 
Önkormányzati forrás

Tanulságok

A zöldtetők számos okból hasznos megoldások klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásra. A zöldtetők által megfogott vízmennyiség a természetes vízkörforgásba kerül, és nem terheli a városi csatornahálózatot. A zöldtetők számos őshonos növény számára is teret biztosítanak.

Basel komoly sikereket ért el a zöldtetők megvalósítása terén, amelyet a helyi hatóságok, a környezetvédelmi szakemberek, építészek, tájépítészek, és a zöldtetők építésével foglalkozó cégek együttműködésével lehetett elérni.

A siker fontos tényezője volt továbbá, hogy a szabályozást ösztönző-program, lakossági tájékoztató kampány kísérte.

A zöldtetők vízmegtartó képessége, a természetmegőrzésben betöltött szerepük, mikroklíma-szabályozási funkciójuk jelentősen függ a kialakításuk mikéntjétől. A svájci program tanulságos abból a szempontból is, hogy a város figyelmet fordított a megfelelő kivitelezéshez kapcsolódó útmutatók, instrukciók kidolgozására is.

Az ökológiai megközelítés hangsúlyos eleme a programnak. A biodiverzitás szempontjai a zöldtetőkkel kapcsolatos szabványokban is megjelennek (csak két ilyen szabvány létezik a világon, a másik Ausztriában van). A város képzési lehetőséget is biztosított a szakemberek számára, amelyben megtanulhatták, hogyan kell a zöldtetőket telepíteni ahhoz, hogy azokon megfelelően diverz növény- és állatközösségek alakuljanak ki.

Basel példája jól mutatja, hogy a zöldtetők üzleti lehetőséget is jelentenek: a szabályozás bevezetése után a zöldtetők telepítése komoly virágzásnak indult, ami élénkítette a helyi gazdaságot is.

 

  •  

Kapcsolat

Név: 
http://www.naturdach.ch/

Letölthető anyagok

További információ