Belvíz problémák kezelése és helyi gazdaságfejlesztés Nyárádon

Nyárád

A probléma

Nyárád Pápától 10 km-re, a Bittva-patak mentén fekszik, közel ezren lakják. Az esetleírás két elkülönült problémát és az arra adott választ is bemutat: az egyik a belvíz, amely belterületen is sok problémát okozott a településnek, a másik pedig a számos hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról kiszorult ember és az elhanyagolt udavarok, kertek, melyek a településképet és az életminőséget egyaránt rontották. 

Probléma típusa(i): 
Mezőgazdaság, helyi gazdaság
Vízgazdálkodás (csapadékvíz, árvíz, aszály)

A megoldás

Az egyik fejlesztés célja a belvízkár elhárítása volt oly módon, hogy a kialakított jóléti tavak másodlagosan is hasznosíthatók legyenek, a másiké pedig a helyi mezőgazdaság (növénytermesztés és állattartás) fellendítése, munkahelyteremtési céllal, illetve az önellátás érdekében. Az önellátás érdekében a megújuló energiák bevonására is történt előrelépés: brikettáló gép használatával és energianövény telepítéssel.

A tavak tervezése 2012-ben kezdődött, kivitelezés pedig 2014 áprilisától augusztusig tartott. A tavak kialakításával párhuzamosan egy, a gazdák által betemetett és elszántott árkot állítottak vissza eredeti állapotába és kötötték be a tavakba. A település természetes lejtésviszonyai kivezetik a csapadékvizet a falu szélei felé, és a durva kavicsos talajrétegen keresztül kitűnően érvényesül a tavak elszívó hatása.

2012-től közfoglalkoztatás, 2015-től pedig a mezőgazdasági start mintaprogram keretében foglalkozott a település mezőgazdasági termeléssel. A nehezen hozzáférhető területeken az állatok "segítségével" történt a területek gyommentesítése. Egyre nagyobb területek tudak bevonni a termelésbe, most már szinte teljesen ellátják a konyhát friss és helyi, vegyszermentesen előállított zöldségekkel.

Megoldás típusa(i): 
Ökológiai jellegű megoldás
Részvételi jellegű megoldás

Tanulságok

A tavak létrehozásával nem csak a belvízprobléma oldódott meg: a térség egyetlen olyan közösségi célú tóparti fejlesztése valósult meg, amely ellenérték nélkül vehető igénybe az év bármelyik időszakában, a nap bármelyik időpontjában. A helyiek kikapcsolódásának szolgálatán kívül turisztikai vonzerővel is bír, hiszen a helyi élővilágot bemutató tanösvényt is kialakítottak.

A mezőgazdasági termeléssel az önkormányzat éves szinten sokat megtakarít, emellett viszont munkát is biztosít a faluban élő munkanélküliek számára. Előnye, hogy ismert az élelmiszerek származási helye. 

Galéria

Kapcsolat

Név: 
Pajak Károly polgármester

További információ

Pajak Károly polgármester, [email protected]